گارانتی کیفیت

اقدامی جدید در جهت آسایش خیال خریداران محترم از بابت کیفیت محصول که کتبا بهمراه کالای خریداری شده ارسال می گردد ، لذا چنانچه در این محصول ، رنگ رفتگی ، درهم ریختگی رنگها ، نبافت  و یا هر عیبی که ناشی از بی کیفیتی فرشها باشد ، اتفاق افتاد ، کالای معیوب بلافاصله مرجوع و عیناً جایگزین خواهد شد .