مشتریان وفادار

مشتریان محترمی که برای بار دوم و یا بیشتر ، اقدام به خرید از ما می کنند علاوه بر تمام مزایای ذکر   شده از تخفیف مدیریتی  تا سقف 5% ، برخوردار خواهند شد .