پو و دوستان

  • قیمت برای شما:  12000000 ریال
  • تعداد: 

شناسنامه محصول

طرح: پو و دو ستان

نوع نخ: BCF هیت ست شده 

400شانه تراکم 1100

در ابعاد 1*5/1 به صورت مستطیل ودر ابعاد 1*1 به صورت دایره ای موجود می باشد.  سایزهای 2*3  2.5*3.5    1.5*2.25   3*4   و........

ابعاد اختصاصی نیز پذیرفته می شود. با ما تماس بگیرید.(با کمترین هزینه طراحی)