نایین اصفهان , گل برجسته

  • قیمت برای شما:  40000000 ریال
  • تعداد: 

شناسنامه محصول

طرح نایین اصفهان 

رنگ زمینه:فیلی و کرم و آبی و اطلسی و سرمه ای

هایبالک گل برجسته 

تعداد شانه: 1000

نوع نخ: آکرولیک 100 ترک

تراکم: 3000