خشتی سلطنتی

  • قیمت برای شما:  7200000 ریال
  • تعداد: 

گلیم:

شناسنامه محصول

طرح:خشتی سلطنتی

نوع نخ: BCF

تراکم: 320

ابعاد: در ابعاد 7/0*3/0 متر و 8/0*3/0 متر به صورت روپله ای و با فی 240000 ریال می باشد و در بقیه ابعاد فی هر متر 230000 ریال می باشد.

در ابعاد 1*5/1 به صورت مستطیل و بیضی شکل و در ابعاد 1*1 به صورت دایره ای موجود می باشد.

ابعاد اختصاصی نیز پذیرفته می شود.با ما تماس بگیرید.(با کمترین هزینه طراحی)