مینو , هایبالک گل بر جسته

  • قیمت برای شما:  40000000 ریال
  • تعداد: 

شناسنامه محصول

طرح:مینو 

رنگ زمینه: هایبالک گل برجسته 

تعداد شانه: 1000

نوع نخ: آکرولیک 100 ترک

تراکم: 3000

ابعاد: در ابعاد 6متر و 8/75 متر و 12 متر فی هر متر 1750000 ریال می باشد و در بقیه ابعاد فی هر متر 1950000 ریال می باشد.