گبه طرح فردیس

  • قیمت برای شما:  24000000 ریال
  • تعداد: 

گبه:

شناسنامه محصول

طرح:فردیس

نوع نخ: BCF هیت ست شده 

تراکم:420

ابعاد: در ابعاد 7/0*3/0 متر و 8/0*3/0 متر به صورت روپله ای و با فی 2100000ریال می باشد و در بقیه ابعاد فی هر متر 2000000ریال می باشد.

در ابعاد 1*5/1 به صورت مستطیل و بیضی شکل و در ابعاد 1*1 به صورت دایره ای موجود می باشد.  سایزهای 2*3  2.5*3.5    1.5*2.25   3*4   و........

ابعاد اختصاصی نیز پذیرفته می شود. با ما تماس بگیرید.(با کمترین هزینه طراحی)