کارت هدیه

اهدای یک عدد کارت هدیه به مشتریان محترمی که خرید بالای 1/000/000 ریال داشته باشند ، ارزش این کارت ها با توجه به خرید از 50/000 ریال تا 5/000/000 ریال می باشد که به رسم یادبود و بپاس خرید از این سایت بهمراه محصول برای شما ارسال می گردد.