نخ 100% آکرولیک ترک

مواد اولیه فرش 1000 شانه دلسا از نخ های مرغوب وارداتی ترک تهیه شده تا کیفیت فرشها ، رقیبی سرسخت برای بهترین برندهای فرش ایرانی باشد ، مواد اولیه گلیم فرشهای دلسا نیز از تولیدات همین شرکت بوده که با به روزترین دستگاه های تولید نخ BCF، اقدام به بافت گلیم فرشهای 6رنگ نموده است .