فرآیند تولید فرش ماشینی

3174 بازدید
فرآیند تولید فرش ماشینی
  • توضیحات

    مرحله اول: آماده کردن نخ ها ابتدا نخ ها به شکل الياف خام و يا دسته رشته هاي بلند به کارخانه آورده مي شوند.الياف خام که تقريباً 18سانتي متر هستند معمولاً پيچيده نشده و رشته رشته هستند که بايد تغيير داده شوند.

  • تماس با کارشناسان ما

    تلفن ثابت : 03154750013

    تلفن همراه : 09123893187

    ایمیل : info[@]delsacarpet.com

مرحله اول: آماده کردن نخ ها
ابتدا نخ ها به شکل الياف خام و يا دسته رشته هاي بلند به کارخانه آورده مي شوند.الياف خام که تقريباً 18سانتي متر هستند معمولاً پيچيده نشده و رشته رشته هستند که بايد تغيير داده شوند. اين رشته ها درون يک ظرف قيف مانند ريخته مي شوند. سپس روغن زده مي-شوند و به ماشين حلاجي آن ها را به صورت طناب هاي بلند و سستي مي ريسد که فيتيله ناميده مي شوند. پس از آن فيتيله ها فشرده، کشيده و به نخ هاي واحدي تبديل مي شوند و به دور قرقره ها پيچيده مي شوند.الياف خام تک لايه اي و رشته هاي دسته اي بلند بعداً به يکديگر پيچيده مي شوند تا به صورت تارهاي کلفت مناسب براي بافت درآيند.نخ ها سپس به وسيله بخار حجيم مي شوند و بعد، آن ها را تا 132-138 درجه سانتيگراد حرارت مي دهند. اين حرارت باعث مي شود که نخ شکل پيچيده اش را حفظ کند. پس از سرد کردن، اين نخ ها را به دور لوله هايي مي پيچند و به دستگاه بافندگي انتقال مي دهند.

مرحله دوم: رنگ کردن نخ ها
نخ ها به منظور بافت فرش ابتدا با روش هاي خاصي رنگ مي شوند. در اين روش ها 227-455 کيلوگرم الياف را در خمره هاي تحت فشار هوا مي گذارند که رنگ مورد نظر در آن ها پخش مي شود و يا در روش ديگري الياف يا کلاف هاي نخ را پي در پي از حوضچه ها يا خمره هاي رنگ عبور مي دهند تا کاملا به رنگ مورد نظر درآيد.يک روش ديگر رنگ آميزي نخ ها اين است که نخ ها را شکل مي دهند و سپس رنگ داغ تحت فشار وارد اشکال نخ شود تا نخ ها رنگ آميزي شوند.همچنين در روش ديگري، نخ را از طريق غلطک هاي چاپ رنگ پرس مي کنند، در حاليکه روش ديگري نيز نخ ها را به شکلي مي بافد و سپس قبل از بازشدن نخ ها با رنگ ها آميخته مي شوند. نخ ها با هر روشي که رنگرزي شوند در مرحله بعد تحت بخار قرار مي گيرند و سپس شسته و خشک مي شوند.

مرحله سوم: بافت فرش ماشيني
در پشت ماشين بافندگي فرش ماشيني قرقره اي قرار دارد که نخ ها درون آن قرار مي گيرد و توسط يک لوله نايلوني که به سوزن بافندگي وصل مي شود تغذيه مي شود. سوزن در داخل زمينه فرو مي رود و به اين ترتيب نخ را وارد يک حلقه مي کند. عمق فرورفتن سوزن در داخل زمينه توسط حسگرهاي نوري که توسط برق عمل مي کنند کنترل مي شود. و به همين صورت ارتفاع حلقه نيز مي تواند کنترل شود.يک قلاب يا گيره، گره را متناوباً گرفته و رها مي کند و سوزن به جهت مخالف حرکت مي کند. زمينه پشتي به جلو مي آيد و سوزن دوباره آن را تکرار مي کند. همچنين براي برش زدن نخ ها، يک گيره در طرف ديگر قرار دارد که به يک تيغه مجهز است و مانند يک قيجي عمل مي کند و گره ها را مي برد. اين عمليات بافندگي توسط چندين هزار سوزن انجام مي گيرد و در هر دقيقه چندين هزار رديف بافته مي شود. بنابراين يک ماشين بافندگي مي تواند روزانه چندين صد متر مربع فرش ماشيني توليد کند.

مرحله چهارم: رنگ آميزي فرش ماشيني آماده
اين روش رنگ آميزي در صورتي انجام مي شود که در مراحل قبل نخ ها رنگرزي نشده باشند که به آن رنگ آميزي يکپارچه فرش مي گويند. در اين مرحله چندين تخته استاندارد فرش به هم متصل مي شوند سپس تخته طويل فرش ماشيني داخل حوضچه قرار داده شود. سپس حوضچه را پر از آب مي کنند و آن را گرم کرده و مواد شيميايي را درون آب آن حل مي کنند. سپس اين ترکيب را با افزايش دادن حرارت جوشانده و به مدت 4 ساعت مي جوشانند.در يکي ديگر از روش هاي رنگ آميزي يکپارچه فرش چندين رديف فرش ماشيني به يکديگر متصل مي شوند تا يک تخته فرش بلند را تشکيل دهند. سپس اين تخته فرش ماشيني بلند در زير لوله هايي قرار مي گيرد که رنگ ها را روي آن پخش مي کنند. پس از رنگ آميزي فرش ماشيني، فرش تحت بخار آب قرار مي گيرد تا رنگ آن ثابت شود، در قسمت بعد رنگ اضافي شسته مي شود. سپس فرش خشک شده و به صورت لوله درمي آيد.روش توليد فرش ماشيني چاپي: به منظور ايجاد فرش ماشيني چاپي با طرح هاي متنوع، فرش سفيد را از زير صفحاتي عبور مي دهند که در آن صفحات سوراخ ها و شکاف هايي به شکل طرح ها و نقوش مورد نظر وجود دارد. رنگ هاي مورد نظر از طريق شکاف هاي صفحه پاشيده مي -شوند. سپس فرش 91 سانتي متر به جلو رانده مي شود و در زير صفحه ديگري قرار مي گيرد که رنگ هاي ديگر و الگوهاي متفاوتي دارد. در اين روش فرش ماشيني خام تا هشت بار رنگ آميزي مي شود.براي رنگ آميزي فرش ماشيني چاپي روش ديگري نيز وجود دارد. به صورتي که آن را از زير غلطک هاي برجسته اي عبور مي دهند. بخش هايي از اين غلطک ها با طراحي، برجسته شده اند که رنگ مورد را به روي فرش پرس مي کند. هر غلطک داراي الگوهاي برجسته متفاوت است که رنگ هاي متفاوتي را پرس مي کند. بعد از رنگ آميزي فرش ماشيني چاپي تحت بخار آب قرار داده مي شود، مانند روش قبلي رنگ هاي اضافي شسته مي شود و سپس فرش خشک شده و لوله ميشود تا به بخش نهايي توليد برود.

مرحله پنجم: پايان فرش بافي
پايين فرش هاي رنگ آميزي شده ابتدا به هم دوخته مي شوند تا به شکل يک نوار بلند درآيد. اين نوار سپس در زير يک دستگاه قرار مي گيرد که يک مايه لاستيکي پوشاننده را در کف فرش پخش مي کند. اين دستگاه همزمان فرش را لوله مي کند. همزمان، يک سطح ثانويه محکم نيز با لاستيک پوشانده مي شود. هر دوي اينها به صورت يک جفت رول، لوله مي شوند، تا به صورت يک ساندويچ درآيند و يکديگر را بپوشانند. سپس فرش ماشيني را داخل يک کوره قرار مي دهند تا لاستيک سفت شود.سپس فرشِ ماشيني آماده، تحت بخار قرار مي گيرد. سپس آن را برس کشيده و هوا مي دهند. در نهايت يک ماشين آن را بحرکت درمي آورد که پرزهاي اضافي که بالاي سطح آن است حذف شود. سپس فرش با طول 37متر لوله مي شود، پس از آن توسط پلاستيک محکمي بسته بندي شده و به انبار کارخانه فرش ماشيني يا يک فرش فروشي انتقال مي يابد.

برچسب ها:
مدیرسایت 1395/09/24
دیدگاه شما
برای ارسال دیدگاه کلیک کنید